Make your own free website on Tripod.com

Miami Hurricanes!

Regular Season:

1980:

Miami 31, Florida 7 (ABC)

1981:

Miami 17, Penn State 14 (ABC)

1983:

Miami 20, Notre Dame 0 (CBS)

1984:

Miami 20, Auburn 18 (Mizlou)

Miami 32, Florida 20 (ESPN)

Miami 31, Notre Dame 13 (ESPN)

1985:

Miami 58, Notre Dame 7 (CBS)

1987:

Miami 26, Florida State 25 (CBS)

1994:

Washington 38, Miami 20 (Prime Sports Northwest)

1999:

Miami 23, Ohio State 12 (ABC)

2000:

Washington 34, Miami 29 (ABC)

2001:

Miami 65, Washington 7 (ABC)

Bowl games:

1984 Orange Bowl: Miami 31, Nebraska 30 (NBC)

1987 Fiesta Bowl: Penn State 14, Miami 10 (NBC)

1988 Orange Bowl: Miami 20, Oklahoma 14 (NBC)

1989 Orange Bowl: Miami 23, Nebraska 3 (NBC)

1990 Sugar Bowl: Miami 33, Alabama 25 (ABC)

1991 Cotton Bowl: Miami 46, Texas 3 (CBS)

1992 Orange Bowl: Miami 22, Nebraska 0 (NBC)

1993 Sugar Bowl: Alabama 34, Miami 13 (ABC)

1995 Orange Bowl: Nebraska 24, Miami 17 (NBC)

1998 Micron PC Bowl: Miami 46, NC State 23 (TBS)

2000 Gator Bowl: Miami 28, Georgia Tech 13 (NBC)

2001 Sugar Bowl: Miami 37, Florida 20 (ABC)

2002 Rose Bowl: Miami 37, Nebraska 14 (ABC)

2003 Fiesta Bowl: Ohio State 31, Miami 24 (ABC)